DEÜ Haberler

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nın Taşınması Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu

9.630

Değerli Mensuplarımız, 

Son günlerde üniversitemize bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı’nın taşınmasıyla ilgili olarak; basında ve sosyal medyada doğru olmayan, gerçeklerle uyuşmayan ve üniversite rektörlüğümüzü hedef alan bir takım haberler ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bilgi kirliliğinin giderilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur. İşin aslı ve özeti şudur:

Ülkemizin kültür sanat hayatına yön veren iki saygın kurumu Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Devlet Konservatuvarımız, kuruldukları günden bu yana akademik ve idari birimleri ile İzmir’in farklı noktalarında eğitim vermiş; mensuplarının değerli katkılarıyla sanatı, sanatseverlerle buluşturmuştur. Böylesi önemli bir misyonu üstlenen kurumlarımız üniversitemizin İzmir genelindeki yaygın yapısına ve bazı imkânsızlıklara bağlı olarak bir dönem farklı yerleşkelerde hizmet vermek zorunda kalmış ancak bir hayırseverimizin kıymetli bağışı sonucu, 1990’lı yılların başında Narlıdere’deki şimdiki yerleşkelerine taşınmıştır. Böylece uzun yıllar geçici olarak üretilmek zorunda kalan çözümler, saygıdeğer bağışçımızın desteği ve o dönemki değerli mensuplarımızın girişimleriyle kalıcı hale dönüştürülmüştür. O tarihten bu güne kadar; birçok sanatçımız, Narlıdere’deki binalarımızda yetişmiş, eğitim görmüş ve oradan sanat camiasına uğurlanmıştır. Dolayısıyla buradaki hassasiyeti görmemek ve bunu anlamamak mümkün değildir. Ancak ortaya atılan ve hiçbir geçerliliği olmayan iddiaların da yanıtlanması gerekmektedir.

Sorumlu her yönetim, göreve gelir gelmez mevcut durumu incelemek ve buna uygun planlamalar yapmak amacıyla bir takım fizibilite ve ön izleme çalışmaları yapar. Bu durum, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının temel unsurlarındın birisidir. Rektörlük olarak bizler de bu gerçeklik ışığında hareket ederek bir süre önce üniversitemizde, ölçülebilir ve somut verilere dayalı bir çalışma başlattık. Buradaki temel çıkış noktamız ise öncelikle olarak fiziki koşullarımızın ve mevcut durumlarının tespit edilmesi oldu. Bu kapsamda üniversitemizdeki hizmet veren yapıların durumlarının tespit edilmesi amacıyla bir ön çalışma başlattık. Doğal olarak bu çalışmalardan bir tanesi de fakültemiz ve konservatuvarımızın yer aldığı binalara ilişkin oldu.

Şu anda her iki binamızın da performans testleri ve değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Bu çalışmamızdaki amaç ise binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belirlenmesidir. Yani güvenli şekilde eğitim verilip verilmeyeceğine ilişkindir. Yapılacak raporlamadan sonra nihai karar noktasına gelinecektir ki; bu konuda mensuplarımızın fikri de doğal olarak bizler için çok önemlidir.

Rektörlük olarak görevimiz öncelikle mensuplarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Buna uygun olarak bu ve benzeri raporların olumlu ya da olumsuz çıktılarına göre; yönetim olarak sorumluluğumuz birden çok olasılığı düşünerek eylem planı hazırlamaktır. İşi, sadece fakülteyi bir yerden başka yere fiziki olarak taşımaya indirgemek doğru ve şık bir yaklaşım değildir. Sonuçta insan hayatı, her şeyin üstündedir. Ülkemizin dört bir yanından üniversitemize eğitim için gelen evlatlarımızın hayatını tehlikeye atacak; bize, onları emanet eden ailelerimizin güvenlerini sarsacak bir duruma asla izin veremeyiz. Şu an için ortada herhangi bir taşınma söz konusu değildir. Bununla ilgili ortaya atılan tarihler de doğru değildir.

Sanatçı mensuplarımızın yıllarca yaşadıkları sıkıntıları göz ardı ederek; üniversitemizin kurum kültürünü hiçe sayarak; fiziki yatırım veya değişiklik gerektiren bir konuda bilgi, belge ve görüşe dayanmadan tasarrufta bulunmak, zaten özü itibariyle bizim yönetim anlayışımızla uyuşmamaktadır. Hazırlanacak rapor doğrultusunda üniversitemiz adına en iyisini yapmak için çalışacağız. Mensuplarımızdan kaynağı belli olmayan açıklamalara itibar etmemelerini ve sağduyulu davranmalarını diliyoruz.

İlgili Yazılar