DEÜ Haberler

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARI – ÖNEMLİ DUYURU

38.938

06.05.2020 tarihli Senato Toplantısında Üniversitemiz 2019-2020 Bahar yarıyılı akademik takvimi, sınav, staj/uygulamalı eğitim ile eğitim ve öğretime ilişkin hususlar görüşülmüştür.

Görüşmeler sonucunda;

Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 Pandemisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.05.2020 tarihli Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklamaları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1- Akademik Takvim

 • Buca Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı hariç) ve Spor Bilimleri Fakültesi akademik takviminin 10.04.2020 tarih ve 539/2 sayılı Senato Kararı ile belirlendiği şekilde uygulanmasına,
 • Tıp Fakültesi ve diğer birimlerin 2019-2020 Bahar yarıyılı Akademik Takviminin ekteki şekilde değiştirilmesine,

2- Yaz Okulu

Akademik takviminin yeniden belirlenmesi nedeniyle Yaz Okulu tarihlerinin 20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 olarak yeniden belirlenmesi ve aşağıda belirtilen birimlerde yaz okulu açılmasına,

 • Buca Eğitim Fakültesi
 • Denizcilik Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • Efes Meslek Yüksekokulu
 • İzmir Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

3- Yaz dönemine bırakılan dersler ile sınavlar

 • Daha önce yaz dönemine bırakılan ve yüz yüze yapılması planlanan derslerin de uzaktan öğretim yöntemiyle 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmasına,
 • Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılacak olan tüm yıl içi, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılmasına, bu değerlendirmeler sonucunda oluşan notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,
 • Tıp Fakültesi değerlendirme yöntemleri 07.05.2020 tarihli Senato Kararı doğrultusunda yapılacak olup, detaylar Tıp Fakültesi Dekanlığınca duyurulacaktır.

4- Stajlar

 • Denizcilik Fakültesi staj ve uygulamalı eğitimlerinin konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek esas ve usullere göre yapılmasına,
 • Diğer birimlerinin stajları ile ilgili olarak;
 • Pandemi öncesi başlanılan ve pandemi nedeniyle ara verilen stajlardan en az %’50 si tamamlananların yapılmış sayılmasına,
 • % 50’si tamamlanmamış olan stajların uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. faaliyetlerle yapılmasına,
 • Bunun dışındaki stajlara ilişkin hususların ilgili birim yönetim kurullarınca karar bağlanmasına,

5- Uygulamalı eğitimler

 • Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasındaki öğrencileri ile ilgili olarak, Üniversite Senatosunun 17.04.2020 tarih ve 540/3 sayılı kararının iptaline; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı kalmak kaydıyla uygulamalı eğitimlerinin uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle tamamlayabilmelerine, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin daha sonra belirlenecek tarih ve yerlerde yapılmasına,
 • Diğer sağlık alanlarında (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulamalı eğitimleri ile ilgili olarak, Üniversite Senatosunun 17.04.2020 tarih ve 540/4 sayılı kararının iptaline; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, uygulama eğitimlerinin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmelerine,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.01-E.28269 sayılı yazısı ile Üniversitelerin yetkili kurularına bırakılan Tıp Fakültesi Son Sınıf-İntörn Öğrenciler Uygulama Eğitimi konusunun, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 02/01 sayılı kararı ile belirlendiği şekilde yürütülmesine,

6- Tek/Üç ders sınavları

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri ile gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına,

7- Uygulanmayacak Hükümler

2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla, Üniversitemiz ilgili mevzuatının ve Üniversitemiz Senatosunun daha önce bu konularda alınmış kararlarının bu kararlara aykırı hükümlerinin uygulanmamasına,

Oy birliği ile karar verildi.

2019-2020 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİM

Tüm Birimler (Buca Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakülteleri hariç)

Başlama Bitiş
Bahar dönemi dersler (yaz dönemine bırakılan dersler dâhil) ve yıl içi değerlendirmeler 27.01.2020

10.02.2020

12.06.2020
Yarıyıl/yılsonu sınavları 22.06.2020 03.07.2020
Bütünleme Sınavları 06.07.2020 10.07.2020
Yaz okulu 20.07.2020 28.08.2020
Üç Ders Sınavları İlgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenerek duyurulacaktır.

Not: İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı bu takvime göre yürütülecektir.

2019-2020 DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

DÖNEM 1

EĞİTİMİN BAŞLANGICI/BİTİŞ 15.06.2020 19.08.2020
3.DERS KURULU ÖBD SINAVI 22.06.2020
4.DERS KURULU ÖBD SINAVI 13.07.2020
MAZERET SINAVI 28.07.2020
FİNAL 05.08.2020
BÜTÜNLEME 19.08.2020

 

 

 

DÖNEM 2

EĞİTİMİN BAŞLANGICI/BİTİŞ 15.06.2020 20.08.2020
4.BLOK ÖBD SINAVI 24.06.2020
5.BLOK ÖBD SINAVI 16.07.2020
MAZERET SINAVI 28.07.2020
FİNAL 06.08.2020
BÜTÜNLEME 20.08.2020

 

 

 

DÖNEM 3

EĞİTİMİN BAŞLANGICI/BİTİŞ 15.06.2020 21.08.2020
5.BLOK ÖBD SINAVI 26.06.2020
6.BLOK ÖBD SINAVI 17.07.2020
MAZERET SINAVI 28.07.2020
FİNAL 07.08.2020
BÜTÜNLEME 21.08.2020

 

 

 

DÖNEM 4

EĞİTİMİN BAŞLANGICI/BİTİŞ 15.06.2020 14.08.2020
3.BLOK 15/06/2020 26/06/2020
4.BLOK 29/06/2020 31/07/2020
SEÇMELİ STAJ 03 /08/2020 07/08/2020
BÜTÜNLEME 10-14 AĞUSTOS 2020

 

 

 

DÖNEM 5

EĞİTİMİN BAŞLANGICI/BİTİŞ 15.06.2020 29.07.2020
4.BLOK 15/06/2020 30/06/2020
5.BLOK 01/07/2020 24/07/2020
BÜTÜNLEME 28-29 TEMMUZ 2020
İlgili Yazılar