DEÜ Haberler

DEÜ, SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KÜMELENMEDE ÖNCÜ OLACAK

485

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde ve Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) işbirliğinde geliştirilen Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’nin (SURGE) tanıtımı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Rektörlük olarak; ilaç, biyoteknoloji, medikal, implant gibi sağlık sektöründeki farklı endüstrilerin üniversitemiz bünyesinde bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Toplantıya çevrimçi katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ise projenin büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediklerini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyetlerinde devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı UR-GE Destek Programına başvurusu yapılan “Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (SURGE)” bakanlıktan onay aldı. Sağlık sektöründe kümelenmeyi sağlayacak ve fikirden, ürüne ve pazara giden yolda sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak projenin tanıtım toplantısı DEÜ 15 Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof Dr. Nükhet Hotar ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin çevrimiçi katılım gösterdiği lansman toplantısında, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp’in yanı sıra proje ekibi, dernek yöneticileri ve üniversite mensupları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmalarında söz alan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin devletin ulusal sağlık politikalarını destekleyen adımlar attığını ve söz konusu projenin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Hotar, “Sağlık alanında ciddi yatırımlara ev sahipliği yapan üniversitemiz, 2013 yılında Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK’ı kurarak bu alandaki kararlığını ortaya koymuştur. Rektörlüğümüz, üniversitemizin DEPARK’taki misyonuna ve ülkemizin uluslararası rekabetteki beklentisine uygun olarak; sağlık alanında öncü bir adım atmayı hedefliyoruz. DEÜ olarak; ilaç, biyoteknoloji, medikal, implant gibi sağlık sektöründeki farklı endüstrilerin üniversitemiz bünyesinde bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için gerekli imkâna, fiziki altyapıya ve insan gücüne sahibiz” dedi. DEPARK’ın imkanları kullanılarak oluşturulacak kümelenmenin sektörü üretim ve ihracatta bir üst lige taşıyacağına inandıklarını ifade eden Hotar, “DEPARK’ın -teknolojinin üretildiği silikon vadisi gibi- ‘Sağlık Vadisi’nin ve kümelenmenin merkezi olmasını hedefliyoruz. Bu modelde fikrin teknolojiden patentlenmesine ve üretim aşamasına getirilmesine kadar her türlü destek verilecek. Sağlık vadisinin kurulmasında ihtiyaç duyulacak fiziki yatırımları gerçekleştirmeye de hazırız. Projenin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK

Çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Türkiye’nin sayılı Araştırma üniversitelerinden biri olduğunu söyleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, küresel pandemide Ar-Ge ve Ur-Ge süreçlerinin öneminin görüldüğünü belirtti. Pandemi ile birlikte Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı DEPARK’ın ne kadar stratejik bir yatırım olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Birinci, sağlık sanayisinde güçlü firmalar yaratmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Birinci, “İzmir’de sağlık sektöründe küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerimizin gelişmesine öncülük eden, üniversite-sanayi-kamu işbirliğiyle şekillenen, büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediğimiz sağlık kümelenmesinin son derece güçlü bir misyonu üstleneceğini düşünüyorum. Buradan çıkacak firmalar, oluşacak projeler, yeni inovasyonlar ülkemize değer katacak” dedi.

FİKİRLER İNOVASYONA DÖNÜŞECEK

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise kıymetli bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Yozgatlıgil, “Proje, sağlık alanındaki yenilikçi fikirlerin inovasyona dönüşmesine ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak. TÜBİTAK önümüzdeki dönemde de destek programları ve araştırma kapasiteyle kurumlarımızın yanında olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı. DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik de DEÜ’nün güçlü bir sağlık ve teknoloji ekosistemi oluşturduğunu dile getirerek, “Ülkemizin teknoloji odaklı kalkınması adına adım atmaya devam ediyor, sağlık sektöründeki büyümenin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Açılış konuşmalarının ardından DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili detayları paylaştı.

PROJE, YURTDIŞINA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile Türkiye genelinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile birlikte kümelenme oluşturulacak. Sağlık alanında geliştirilen teknoloji, yazılım, biyoteknoloji, nanoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz, gıda başta olmak üzere sağlık ekosistemini etkileyen tüm alanlardaki firmalar kümelenmeye dahil edilecek. Proje, sağlık alanında Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak ve sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığımızın azaltılmasına hizmet edecek.  Kümelenme ile fikrin teknolojiden patentlenmesine ve üretim aşamasına getirilmesine kadar her türlü destek verilecek.

İlgili Yazılar