DEÜ Haberler

DEÜ’NÜN GSF VE KONSERVATUVAR PROJESİ’NDE ÖNEMLİ ADIM

1.131

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nin nazım imar planları ile uygulama imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluruyla kesinleşti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, alınan kararla Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı binalarının inşasında önemli bir önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, “Ulusal ve uluslararası sanat camiasında söz sahibi olan üniversitemize İzmir’imize yakışan, kentle sanatı buluşturan yeni bir yapıyı en kısa sürede kazandıracağız” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının depreme dayanıklı olmadığının raporlarla tespitinin ardından binalar boşatılmış, birimlerin öğretim ve sanat faaliyetleri geçici olarak Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınmıştı. Eski yapıların yıkımının ardından binaların yeniden inşası için çalışmalar devam ederken DEÜ’nün 2021-2022 Akademik Yılı açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nin 1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planlarının revizyonunun onaylandığı müjdesini vermişti. Kasım 2021’de planların askıya çıkmasının ardından yapılan itirazları değerlendirmeye alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, itirazları reddederek planların onaylandığını açıkladı. Böylece, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nin nazım imar planları ile uygulama imar planları kesinleşti. Alınan bu kararla DEÜ’nün 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde yeniden inşa edeceği Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı’nın inşası için önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgisi yazısında şu ifadelere yer verildi: “İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yer aldığı 2276 ada 1, 6, 13, 24, 27, 29, 31, 32, 33 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızca onaylanmış olup askı ve ilan süreci için ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleşmiştir. Askı süresi içerisinde iletilen 1 adet itiraz dilekçesi incelenmiş olup, Bakanlık Makamı Olur’u uyarınca reddedilerek 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kesinleşmiştir.”

ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİYDİ

DEÜ 15 Sağlık ve Sanat Yerleşkesi imar planlarının kesinleşmesini değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar binalarımızın depreme dayanıksız olması nedeniyle önlemler almış, ilgili birimlerimizi Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşımıştık. Bizim için her zaman öncelik mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğiydi. Şimdi ise alınan kararla DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı’nın projelerinin yerinde inşasında yeni bir sürece girildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla 15 Sağlık ve Sanat Yerleşkemizin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kesinleşmesiyle bürokratik aşamalardan biri daha geçilmiş oldu.  DEÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimizden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı projemizi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası sanat camiasında söz sahibi olan üniversitemize İzmir’imize yakışan, kentle sanatı buluşturan yeni bir yapıyı kazandıracağız. Üniversitemize yeni bir Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı binası inşa etmemizin önünü açan çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Mensuplarımızın gücüyle Balçova’daki yerleşkemizi geçmişte olduğu gibi yeniden sanatın merkezi haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

GSF VE KONSERVATUVAR PROJESİ

DEÜ’nün Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan ve Türk mekân geleneğinin ve görsel sembollerinin çağdaş yorumlamalarıyla hazırlanan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı projesi, iki ana bloktan oluşacak. Derslikler ve atölyelerin yer aldığı eğitim alanlarının yanı sıra, Ege iklimine uygun olarak tasarlanan açık ve yarı açık deneyim alanları oluşturulacak. Projede ayrıca, tiyatro, opera, bale gibi farklı etkinliklerin sahneleneceği, halkın kullanımına açık olacak büyük ölçekli bir performans salonu olması şeklinde planlama yapıldı.

İlgili Yazılar